Har din bedrift behov for bistand innen årsoppgjør?

Et årsoppgjør viser din bedrifts økonomiske status på slutten av et regnskapsår. Det inneholder resultatregnskap, balanse og en eventuell årsberetning. Det er derfor nødvendig at årsoppgjøret fremstår som korrekt og presist.

Vi har autoriserte regnskapsførere som kan gjennomføre et årsoppgjør for din bedrift, og på en god måte fremstille ditt regnskap korrekt og behandle utregning av skatt på en korrekt måte.


Årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter

Våre klienter består av bedrifter som har behov for årsregnskap eller annen bistand innen regnskap. Hos oss får du 15 år med kunnskap og kompetanse innenfor regnskapsspørsmål. Vi holder oss jevnlig oppdatert på lovendringer og nye regelverk tilknyttet regnskap, slik at du og ditt selskap kan nyte godt av vår kvalitetssikre virksomhet.

Årsoppgjør i Tromsø

Som veletablert regnskapsfører kan vi bistå deg med regnskap gjennom hele året eller kun i forbindelse med årsoppgjøret. Dette gjør at vi har fleksibiliteten til å møte dine ønsker og behov, om de skulle endre seg.