Lønn og lønnshåndtering

Enhver arbeidsplass er avhengig av at rett lønn utbetales til riktig tid og behandles korrekt med hensyn på arbeidsgiveravgift og skatt. Kystregnskap kan tilpasse lønnshåndteringen etter dine behov. Våre systemer gir god oversikt over lønn, timeregistrering, utlegg og reiseregninger. Lett behandling gjennom et webbasert system.


Vi har over 15 års kunnskap fra lønn

Siden stiftelsen av vår virksomhet i 2000 har vi bistått bedrifter i Tromsø og omegn i oppgaver knyttet til lønnshåndtering. Vi kan hjelpe deg med å gå igjennom timelister, inn-, og utgående faktura, beregne lønn og skatt, samt lønnskjøring i henhold til deres rutiner. Vi frigjør din arbeidskapasitet og sørger for at lønnen kjøres til avtalt tid. Våre medarbeidere er i tillegg til fagkyndige, og oppdatert på lover, regler, satser og andre forhold som er viktig å ta til betraktning i henhold til lønnskjøring. Dermed sikrer du at din bedrift og dine ansatte oppnår stabilitet og tillit til at lønnen alltid kommer til korrekt tid på riktige betingelser. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å benytte deg av våre tjenester relatert til lønn og lønnskjøring.


Lønn og regnskapstjenester

Hos oss kan du også få bistand til øvrige regnskapstjenester som budsjettering, årsregnskap og fakturering, samt andre økonomiske tjenester. Med vår kompetanse og erfaring er du og din bedrift i trygge hender, uansett om det gjelder nyetablerte selskaper eller erfaringsrike selskaper.