Autorisert regnskapsføring

Regnskapsførerens arbeidsoppgave er kort oppsummert å føre oversikt over alle inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld til ulike aktører i samfunnet. Deres viktigste oppdrag er å sørge for at regnskapet gjengis korrekt og at regnskapet føres i henhold til lover og regler som er gjeldende i dag. Det er derfor viktig at regnskapsføreren er oppdatert og informert slik at bokføring, avstemming og rapporteringer utføres presist.


Regnskapsføring

Regnskapet har som formål å gi en oversikt over bedriftens økonomiske stilling, og skal føres etter god regnskapsskikk eller andre gjeldende lover og regler. Vi ønsker å gjøre regnskapsføringen enkel og effektiv. Med et webbasert regnskapssystem forenkles hverdagen. Bilagsføring er intuitivt og lett å forstå. Med systemer for attestering og direkte betaling, uavhengig av hvilken bank du bruker, er det lett og holde kontrollen, men samtidig få det gjort kjapt og enkelt. Dette gjelder også behandlingen av merverdiavgift, som er lett å forstå med våre systemer.


Over 15 års erfaring med regnskapsføring

Kystregnskap DA ble stiftet i 2000, og har siden den gang opparbeidet mye kunnskap og kompetanse innenfor regnskapstjenester. Hos oss kan du være trygg på at regnskapet føres korrekt og at rapporter du får av oss fremstår oversiktlige og forståelige. Våre medarbeidere har opparbeidet seg god kompetanse over mange år. Et korrekt regnskap levert til riktig tid et viktig ledd for at din bedrift skal kunne lykkes.


Regnskapsføring og andre økonomifunksjoner

Vi bistår deg som blant annet har tilknytning til næringer som fiske, konsulent, håndverkere og handelsvirksomhet. Hos oss møter du kompetente medarbeidere, som også kan bistå med andre økonomifunksjoner. Vi kan også tilby tjenester knyttet til budsjettering, fakturering og selskapsstiftelse som passer overens med din bedrifts behov.