Selskapsstiftelse og firmaetablering

Regnskap og økonomi er viktige komponenter når du vurderer å etablere et firma eller et selskap. Det kan være gunstig å vurdere råd og veiledning fra et erfaren regnskapsbyrå for å gjennomføre en selskapsstiftelse.

Hos Kystregnskap DA har vi høy kompetanse og lang erfaring i henhold til firmaetablering og selskapsstiftelse. Gjennom vårt firma får du rådgivning og hjelp med å utrede den mest hensiktsmessige selskapsformen i henhold til dine behov.


15 års erfaring med selskapsstiftelse

Vi har over 15 års erfaring med selskapstiftelse og rådgivning til deg som ønsker å vurdere nye selskapsformer. Når beslutningen er tatt og ny selskapstiftelse finner sted vil vi hjelpe deg i etableringen, eller overgangsfasen med å omorganisere selskapet fra en selskapsform til en annen. Vi bistår deg også med økonomisk relevante spørsmål og utfordringer ved valg av ny revisor, styremedlemmer og kapitalendringer. På den måten kan du være sikker på at stiftelsen eller endringer blir gjennomført på en anselig måte, for firmaets beste.


Selskapsstiftelse og regnskapstjenester

Har selskapet ditt behov for andre regnskapstjenester kan vi vise til lang erfaring og kompetanse innenfor det økonomiske domenet. Hos Kystregnskap DA kan vi bistå ditt selskap med tjenester som regnskap, årsoppgave, fakturering, budsjettering og andre relevante økonomiske tjenester for små og mellomstore bedrifter.